A kastély története

A gyulai Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély története | részletek
Szerz?k: Velladics Márta – Virág Zsolt A török hódoltság után a hatalmas kiterjedés?, Békés vármegye nagyobb részét magában foglaló gyulai uradalmat lovag Harruckern János György (1664–1742) kapta meg III. Károly király adományaként, el?ször 1720-ban csak zálogként, majd 1723. május 3-án adománylevelet is kapott a birtokra. 1729. február 10-én a földbirtokost és gyermekeit magyar bárói...

A Harruckern család története | részletek
Harruckern báró A Fels?-ausztriai Schenkenfelden mez?városból származó iparos-polgári család, melyb?l H. János György 1718-ban német-római birodalmi lovagi rangot nyert, mint udvari kamarai tanácsos. Érdemeit az aradi vár építésével illetve az élelmezési hadbiztosságnál betöltött kiváló szervez?i munkájával szerezte. 1718-ban III. Károly királytól magyarországi földbirtokot és letelepedést...

A Weinckheim család története | részletek
Wenckheim gróf és † báró ?si frank - Vajay Szabolcs szerint - würzburgi eredet? nemzetség, melyb?l Wenck Dániel 1559-ben I. Ferdinánd német-római császártól címeres nemes levelet nyert. Egyik utóda Ágoston 1608. január 16-án birodalmi nemességet kapott, wenckheimi praedicatummal. A család szakadatlan leszármazása Wenck Alberttel kezd?dik, kinek nejét?l wiedersbachi Wiederhold Jozefától...

Az Almásy család története | részletek
Almásy (zsadányi és törökszentmiklósi) nemes és gróf Eredethelyük feltehet?en a Bihar vármegyei Hegyközön fekv? Szalárdalmás, amely Váradnak 1661. évi török kézre jutásával veszélyeztetett hellyé vált. Az akkor már kurialista család az egri vár védte biztonságosabb Hevesbe húzódott. Andrásnak, aki gyöngyösi plébános lett és Biharból menekült két fivérének, Jánosnak és Györgynek I. Lipót...

1 |

Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió